ПРАВИЛА

 Правила користування бібліотекою НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями, на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729.


2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
2.1  Користувачі шкільної бібліотеки: учні, педагогічний колектив, працівники школи, батьки учнів мають право:
-  користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий аппарат;
-  отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
-  отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
- користуватися іншими видами послуг.
2.2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
2.3. Підручники та навчальні посібники видаються на початку навчального року класним керівникам, вчителям початкових класів згідно контингенту класу та повертаються ними в кінці навчального року в установлений термін.
2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються для користування тільки в читальному залі.
2.6. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок колегіуму і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Користувачі (крім учнів) записуються до бібліотеки, пред’являючи паспорт або документ, що його замінює. Усі користувачі ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують (крім учнів 1-4-х класів) зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач. Користувач заповнює паспорт підручника.
3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (крім учнів 1-4 класів).
3.4. Користувачі (класні керівники 1-4-х класів, класні керівники 5-11-х класів) засвідчують власним підписом у «Книзі видачі підручників» перелік підручників та кількість отриманих комплектів підручників на клас.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки чи особи, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою та пошкодження майна бібліотеки можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України (Цивільний Кодекс України, ст. 13, 14, 446, 447).
3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
3.9. Класні керівники 1-4-х класів, класні керівники 5-11-х класів повертають отримані на клас комплекти  підручників до фонду бібліотеки в установлені терміни.
3.10. Користувачі у разі вибуття зі школи надають директору школи обхідний лист, в якому бібліотекар власним підписом засвідчує факт повного повернення документів до книжкового фонду бібліотеки.
3.11. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці.
3.12. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Бібліотека зобов’язана:
-  інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;
- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- дбати про культуру обслуговування користувачів;
- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

Немає коментарів:

Дописати коментар