ІСТОРІЯ

Бібліотека є структурним підрозділом колегіуму. ЇЇ історія нерозривно пов'язана з історією навчального закладу. 
 Саме в роки здобуття Україною незалежності 2 лютого 1992 року народився колегіум і наша бібліотека. З перших років існування колегіуму, велика увага приділялась бібліотеці. В штаті було два бібліотекарі, а читачами стали вчителі та учні 63 класів. Спочатку накопичення книг просувалося повільно, хоча інтерес до художньої літератури серед учнів був надзвичайно великий. З кожним роком збагачувався книжковий фонд бібліотеки, а бібліотекарі стали першими порадниками в пошуках літературних новинок. Вони приклали багато зусиль, щоб зібрати необхідний книжковий фонд. 
 Сьогодні, бібліотека, як і в 1992 році, знаходиться на 3 поверсі школи. У своїй структурі має абонемент і читальний зал і обслуговує 685 користувачів: вчителів, учнів та їх батьків. Бібліотечний фонд нашої бібліотеки є універсальним і налічує 62000 одиниць обліку фонду шкільних підручників, науково-педагогічної, методичної літератури, видань з різних галузей знань, науково-популярної, довідкової , художньої літератури, матеріалів передового педагогічного досвіду. Фонд бібліотеки поповнюється за рахунок надходжень через централізоване забезпечення від Міністерства освіти і науки України, методичного центру. На даний момент основним завданням бібліотеки колегіуму є: піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотека стала центром, де забезпечується доступ до різноманітної інформації. 
 В нашій бібліотеці вже зроблено перші кроки щодо забезпечення комп'ютерною технікою. У бібліотеці встановлено комп’ютер з доступом до мережі Інтернет і стало можливим створення фонду документів на електронних носіях, електронного каталогу підручників, електронної картотеки статей, тематичних картотек, книжкових виставок, інформаційних та бібліографічних списків літератури. 
 Процес обслуговування користувачів складний, він іще довго буде поєднувати як традиційні, так і мультимедійні технології. Адже не треба забувати, що нове – це добре забуте давнє. Тому для формування у підростаючого покоління щоденної потреби в спілкуванні з книгою ми використовуємо різні методи масової роботи. Маємо достатній за обсягом банк вікторин, ігор, літературних свят, бібліотечних уроків. Проводимо їх у певній послідовності для того, щоби не згасли дитяча увага й зацікавленість. 
 Допомогти читачу у формуванні й розвитку його інтересу сприяють використані нами прийоми: «Книга для тебе» - серед новинок або раніше виданої літератури ми відбираємо найбільш доцільну книгу, зберігаємо її на спеціально оформленій полиці й під час зустрічі з читачем повідомляємо, що книгу відкладено спеціально для нього: «Книга – сюрприз» - ми рекомендуємо прочитати незаслужено забуті книги або такі, що заслуговують на особливу увагу. Це книги В. Драгунського, Г. Троєпольського, М. Твена, Р. Стівенсона, Ж. Верна, А. Конан Дойла та інші. 
 Серед наочних форм популяризації документів найважливіше місце посідає книжкова виставка – традиційна форма роботи бібліотеки, один із засобів впливу на інформаційну поведінку читача. Цінність цієї форми для читача визначається тим, що він може зняти книгу з виставки, погортати її, швидко переглянути ілюстрації, зміст, передмову. За останні роки в нашій бібліотеці були розроблені і представлені такі виставки: «Школа, проблеми, пошуки, рішення», «Чарівний світ дитячої книги», «Толерантність – це спосіб життя», «Україна обпалена війною», «Пропахла любистком і м’ятою мова моя, вінком з чорнобривців уквітчана мова моя, в ній шепіт діброви, закоханий спів солов’я, і та колискова, що мати співала моy» , «Обдаровані діти: підходи та методи роботи з ними» та ін. 
 Бібліотека є бажаним місцем зустрічі і спілкування, проведення змістовного дозвілля. Одна з характерних рис сучасної масової роботи нашої бібліотеки є використання популярних у читачів форм роботи , значення яких полягає в сприянні неформальному спілкуванню, цікавому проведенні вільного часу та взагалі, інтелектуальному розвиткові підлітка. 
 Свою діяльність бібліотека колегіуму проводить спільно з педагогічним колективом. 
Педагогічний склад колегіуму постійно отримує інформацію про нові методи навчального процесу, про форми і методи планування роботи, про загальний стан середньої освіти в країні, про підвищення кваліфікації педагогічного складу, про нові методи виховання та ін. 
 Джерелами інформації тут служать матеріали педагогічних читань та конференцій, методична література, а також статті із періодичних видань. Крім поточного інформування вчителі користуються куточком «Бібліотечний огляд», книжково-ілюстративними виставками ( «Педагогічний пошук», «Новинки з періодики», «Літературний календар місяця», «Інноваційні технології в освіті» та ін..), міні-виставками, рекомендаційними списками літератури ( «На шляху до творчого зростання», «Родинне виховання», «Формування правової культури учня», «Історіяукраїнської держави» та ін.). Для класних керівників бібліотекарі розробили цикл уроків знань «Україна – єдина родина» 1-11 кл., які були використані під час проведення виховних годин та уроку знань. Бібліотека допомагає вчителям у проведенні предметних тижнів у колегіумі. Готуючись до них, були організовані книжкові виставки: «Світ навколо тебе», «У світі казки чарівної», «Знай свої права, дитино», «Цікава математика», «Еnglish – це модно і актуально», тематичні огляди літератури. Перед батьківськими зборами бібліотекарі завжди представляють на суд педагогам відкриті перегляди літератури по тематиці батьківських зборів. 
З метою розширення можливостей використання книги шкільна бібліотека координує свою роботу з бібліотеками інших шкіл, підтримує тісний зв'язок з Центральною міською дитячою бібліотекою ім. Ю. Гагаріна та Юнацькою бібліотекою. Відвідуємо їх заходи, приймаємо активну участь у проведенні «Тижня дитячого читання» .
 Учні нашої школи активні читачі, які беруть участь у багатьох заходах що проходять у колегіумі і бібліотеці. Вони є учасниками різноманітних конкурсів, на яких ставали переможцями і лауреатами. 
 Бібліотекарі є учасниками міських, обласних семінарів та практикумів бібліотечних працівників. Самостійно займаються підвищенням загального кругозору.

Немає коментарів:

Дописати коментар